Analysis of production and trade world wide

fruit

Aardbeien: Nederland teelt- én handelsland

Category: 

Countries: 

Period: 

2000 tot 2012

Tags: 

  • Jaarlijks worden er in Nederland tegenwoordig tussen de 45 en 50.000 ton aardbeien geproduceerd. Vergeleken met de periode daarvoor is er sprake van een groei maar wel met ups- en downs. De productie is ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen de beschermde en de open teelt.
  • Als we de KCB-cijfers mogen geloven is er in 2012 bijna 24.000 ton aan Nederlandse aardbeien geëxporteerd. Ook dat is meer dan daarvoor maar ook de export van Nederlands product kent geen constant beeld.
  • Zoals bij zoveel producten geldt ook voor aardbeien dat er naast het eigen product grote hoeveelheden buitenlands product via Nederland verhandeld wordt. In 2012 had de totale export van aardbeien als we de CBS-cijfers mogen geloven een omvang van bijna 70.000 ton. Dat is een absoluut record.
  • Op wereldschaal gezien is Nederland de 18de producent, de 7de importeur en de 5de  (re-)exporteur. De Verenigde Staten is veruit de belangrijkste producent maar Spanje is wereldwijd gezien de belangrijkste exporteur. Canada voert de meeste aardbeien in.
  • Zuiderbuur België is ook een belangrijke speler op de aardbeienmarkt. Ons buurland is een belangrijke handelspartner voor aardbeien. Over en weer wordt er flink gehandeld.
  • In ons werelddeel is Spanje de belangrijkste leverancier. Jaarlijks neemt de export nog steeds toe tot 285.000 ton in 2012. Duitsland en Frankrijk zijn als belangrijkste afnemers samen goed voor meer dan de helft van de totale Spaanse export (zie ook tabel 13).
  • De Italiaanse export heeft niet meer de omvang van 10 jaar terug maar de export stabiliseert op een niveau van 17 tot 18.000 ton.
  • Een leverancier in opkomst is Marokko. De export is inmiddels gegroeid naar 30.000 ton. 
  • Uit Egypte komen ook aardbeien onze kant op.