Analysis of production and trade world wide

fruit

BELANG EU LANDEN IN WERELDMARKT APPELEN NEEMT AF

Apple export by region
  • Wereldwijd gezien is de appelmarkt in de afgelopen tien jaar fors gegroeid. In de periode 2003-2013 nam de productie met een kwart toe tot 75 a 80 miljoen ton.
  • De wereldhandel, de exporten van alle landen bij elkaar, groeide zelfs met  een derde naar 8,5 miljoen ton.
  • Opvallend is dat de gezamenlijk export van de EU-landen in tien jaar tijd vrijwel gelijk gebleven is. Het is echter wel zo dat de onderlinge handel tussen de EU-landen sterk is gedaald maar dat de netto- EU-export flink is gegroeid. Bij de import is hetzelfde te zien nl. een sterke groei van de netto import in de EU-landen.
  • De appeloogst in de EU is dit jaar behoorlijk groot. Dit in combinatie met het wegvallen van de Russische markt van zeker van 650’ tot 850.000 ton EU-appelen zal in het seizoen 2014/15 voor grote afzetproblemen zorgen. 
  • India is een de laatste jaren een heel duidelijke groeimarkt voor appelen. Vorig jaar ging het al om bijna 200.000 ton; dit jaar zal de grens van 250.000 ton overschreden worden. 
Downloads
Download a sample.

PDF: