Analysis of production and trade world wide

fruit

BELANG EU NEEMT IN IMPORT VAN GROENTEN EN FRUIT IN BALKANLANDEN

Balkan countries import fesh fruit and vegetables
  • De Balkan landen zijn belangrijke producten en handelaren van verse groenten en vers fruit. Deze landen importeren samen (incl. onderlinge handel) rond de 1,2 miljoen ton aan verse groenten en fruit.
  • Ze exporteren (ook incl. de onderlinge handel) samen een kleine miljoen ton verse groenten en fruit.
  • De Balkan landen produceren samen bijna 4 miljoen ton verse groenten en een net zo grote hoeveelheid vers fruit.
  • De belangrijkste ontwikkeling is dat de Balkan landen steeds meer producten uit EU-landen zijn gaan importeren.