Analysis of production and trade world wide

fruit

Duitsland: De groentenmarkt van Europa

Category: 

Countries: 

Period: 

2000 tot 2012

Tags: 

Import from the Netherlands by Bundesland
  • Voor de Nederlandse groentesector is de Duitse markt van levensbelang. Van de totale exportwaarde van verse groenten uit Nederland (incl. re-export) van naar schatting 4,3 miljard euro in 2012 heeft de handel naar Duitsland (1,65 miljard euro) een aandeel van iets minder dan 40%.
  • Van de export van uitsluitend Nederlandse verse groenten die in 2012 een omvang had van 2,64 miljoen ton ging 760.000 ton (30%) naar onze Oosterburen. Excl. uien is het aandeel van de afzet van verse groenten naar Duitsland meer dan 40%.
  • Duitsland is de groentemarkt van Europa. In totaal importeert Duitsland jaarlijks rond de 3 miljoen ton verse groeten met een waarde van ca. 3,5 miljard euro. De eigen (handels)productie heeft een omvang van 3,7 miljoen ton. Het overgrote deel daarvan komt van de open grond. De productie hiervan neemt nog elk jaar wat toe. De beschermde teelt is in Duitsland van bescheiden omvang, nog geen 150.000 ton.
  • Duitsland exporteert ook verse groenten maar de hoeveelheid is de laatste jaren steeds iets gedaald tot 440.000ton in 2012.
  • Al met al komt er jaarlijks in Duitsland ca. 6,7 miljoen ton verse groeten in de handel.
Order this survey
Send us your name and e-mail address. We will contact you about the specifics.
Downloads
Download a sample.

PDF: