Analysis of production and trade world wide

fruit

EU LANDEN: EEN MILJOEN TON MINDER VERSE GROENTEN EN FRUIT NAAR RUSLAND; ZIJN ER ALTERNATIEVEN?

Category: 

Countries: 

Period: 

2010

Tags: 

Share EU extra in export fresh fruiad vgetables EU countries
  • De afgelopen jaren exporteerden alle 28 EU landen bij elkaar opgeteld ca. 37 miljoen ton verse groenten en fruit. De waarde hiervan bedroeg rond de 35 miljard euro.
  • Meer dan 80% van deze export was gericht op een ander EU land. In 2015 ging 16% ofwel 5,9 miljoen ton verse groenten en fruit vanuit een EU land naar een land buiten de gemeenschap.
  • Vanwege de Russische boycot is de export naar landen buiten de EU de laatste jaren behoorlijk afgenomen. In 2014 ging het nog om 6,3 miljoen ton.
  • Absoluut gezien was dat een verschil met 2015 0,4 miljoen ton. Als de trend van het eerste halfjaar doorzet zal de export naar landen buiten de EU dit jaar uitkomen op een hoeveelheid van 5,2 miljoen ton.
  • Vergeleken met het topjaar 2014 is dat ruim een miljoen ton minder afzet van verse groenten en fruit buiten de EU.
  • De regio’s waar de afzet tot en met dit jaar een constante groei te zien geven zijn eigenlijk alleen de golfstaten en het verre oosten (zuid en oost Azië). Echter de hoeveelheden die naar deze regio’s gaan zijn naar verhouding van bescheiden omvang.