Analysis of production and trade world wide

fruit

Fruit uit Zuid Amerika

EU import fruit from South America
  • Zuid Amerika is vooral in de zomermaanden een belangrijke leverancier van fruit aan de EU. Vooral in Nederland wordt er veel Zuid Amerikaans fruit ingevoerd. Import van overzees fruit (hardfruit, citrus, druiven en kiwi’s) uit Zuid Amerika vertegenwoordigde vorig jaar in Nederland een kleine helft van het totaal van de betreffende producten.
  • Wereldwijd gezien komt 14% van de totale productie aan overzees fruit uit Zuid Amerika. 
  • Terwijl wereldwijd gezien de export van overzees fruit is blijven groeien is de export van de Zuid Amerikaanse landen sinds 2007 vrijwel gelijk gebleven.
  • De Verenigde Staten zijn de belangrijkste afnemer van overzees fruit uit Zuid Amerika maar het belang neemt wel af. Tien jaar terug was nog meer dan 30% (in waarde gezien) van de export gericht op de USA en de laatste jaren was dat nog een kwart.
  • Nederland is de tweede afnemer. Het aandeel van Nederland in het totaal is redelijk constant gebleven. Zo rond 2008 was het wel het grootst. Nu gaat het om een aandeel (in waarde gezien) van ruim 13%.
  • De EU als groep heeft wel aan belang ingeboet. Tien jaar terug was 40% van de export gericht op de EU, in 2009 was dat nog 24% en vorig jaar nog 30%.
  • De export naar Rusland groeide aanvankelijk wel maar is de laatste jaren constant gebleven op zo’n 7,5%. China is een echte groeimarkt voor de afzet van overzees fruit uit Zuid Amerika.