Analysis of production and trade world wide

fruit

Germany: Import fruit & vegetables

Category: 

Countries: 

Period: 

2000 tot 2011

De Duitse import van groenten en fruit is de afgelopen jaren redelijk constant van omvang geweest. Dat geldt zowel voor de import uit andere lidstaten als de import van buitenm de EU. Dat houdt in dat de verhouding tussen intar en extra handel niet noemenswaardig is gewijzigd. Door de jaren heen is ca. 15% van de Duitse import afkomstig van landen buiten de EU.
Een complete analyse van de Duitse markt van groenten en fruit is op aanvraag beschikbaar.

Order this survey
Send us your name and e-mail address. We will contact you about the specifics.