Analysis of production and trade world wide

fruit

Markt steenfruit groeit, maar niet in Nederland

import netherlands stonfruit
  • In 2012 werd er in Nederland 120.000 ton steenfruit ingevoerd met een waarde van bijna 190 miljoen euro. In hoeveelheid gezien was dat wel wat meer dan in 2011 maar belangrijk minder dan de jaren daarvoor. 
  • Vorig jaar werd ruim de helft van de totale invoer gere-exporteerd en bleef er 58.000 ton geïmporteerd steenfruit op de binnenlandse markt. Van pruimen wordt het overgrote deel van de import weer gere-exporteerd en van perziken blijft het grootste deel van de import in het binnenland. Bij nectarines blijft het grootste deel van de import in ons land maar er wordt ook wel een behoorlijke hoeveelheid weer uitgevoerd 
  • Wereldwijd wordt er jaarlijks een slordige 3 miljoen steenfruit internationaal verhandeld voor een (export)waarde van ca. 4,5 miljard dollar. Spanje is veruit de belangrijkste leverancier met een jaarlijkse export van ca. 800.000 ton. Op afstand volgen Italië en Chili en weer ver daarachter volgen de Verenigde Staten, Griekenland en Frankrijk.
  • Rusland en Duitsland zijn de twee grote importlanden met op enige afstand het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Italië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten.
Downloads
Download a sample.

PDF: