Analysis of production and trade world wide

fruit

Nederland grote exporteur van wintergroenten

Export white cabbage
  • De teelt van wintergroenten in Nederland is door de jaren heen een toonbeeld van stabiliteit. Het areaal schommelt wel van jaar op jaar maar de marge is klein.
  • In de periode 2006-2013 bewoog het areaal zich tussen de 22.460 en de 24.060 ha. Dit seizoen (2013/14) is er 23.920 ha met wintergroenten beteeld (geweest.
  • De totale productie is ook redelijk stabiel. In de periode 2006/07 t/m 2013/14 was de kleinste hoeveelheid 830.000 ton en de grootste 920.000 ton. Dit seizoen (13/14) zal het rond de 900.000 ton zijn.
  • Dit zijn de officiële productiecijfers van het CBS. Gezien de beschikbare exportgegevens lijken die productiecijfers aan de lage kant. De omvang van de export van alle wintergroenten is naar schatting rond de 700.000 ton groot zijn met een waarde van om en nabij de 300 miljoen euro.
  • Voor driekwart is de export van wintergroenten gericht op de buurlanden: Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het CBS geeft het hoogste cijfer voor de export naar de 4 belangrijkste afzetlanden (in 2012 570.000 ton. Dit getal is overigens vrijwel gelijk aan de import uit Nederland in de 4 betreffende landen op basis van Eurostat en de eigen nationale statistiekbureaus. Het Eurostatcijfer voor de export van Nederland naar de 4 genoemde landen komt op een hoeveelheid van 480.000 ton.