Analysis of production and trade world wide

fruit

Nederlandse glasgroente sterk afhankelijk van buitenland: 40% productie naar Duitsland en Engeland

Category: 

Countries: 

Period: 

2000 tot 2012

Tags: 

Production export and prices
  • Van alle in Nederland geteelde glasgroenten komt uiteindelijk 40% op een Duits bord terecht. Tel daar nog bij wat er naar Engeland gaat dan blijkt dat meer dan de helft van de productie in die beide (buur)landen terecht komt. De totale export is goed voor ca. 85% van de totale productie.
  • Anderzijds is het zo dat zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk het Nederlands product een belangrijke rol speelt. Van de import van de vier grote glasgroenteproducten in Duitsland is het aandeel van Nederland de laatste jaren bijna 50%. Inclusief de eigen Duitse productie is het aandeel van product uit/via Nederland nog altijd bijna 45%. Spanje als tweede leverancier heeft een aandeel van een derde in de import. Op de Engelse markt is de situatie niet heel veel anders. 
  • In het afgelopen jaar is de Nederlandse glasgroentensector weer opgekrabbeld na het moeilijke (EHEC)jaar 2011. De productie bleef op hetzelfde lagere niveau als in 2011 maar de prijs trok aan maar een zo goed jaar als 2010 werd het niet. De totale productiewaarde van de grote vier glasgroenteproducten kwam uit op 1,34 miljard euro.
  • Naast Nederlands product worden er via ons land ook op grote schaal tomaten, komkommers, paprika’s en aubergines vanuit het buitenland verder internationaal verhandeld
  • We zien dat de schaalvergroting bij de teeltbedrijven sterk door zet. Bij de exporthandel is er ook sprake van schaalvergroting maar minder sterk. 


Order this survey
Send us your name and e-mail address. We will contact you about the specifics.
Downloads