Analysis of production and trade world wide

fruit

Peren Zuid Afrika: Productie en export redelijk stabiel; verschuiving afzetmarkten

Category: 

Countries: 

Period: 

2000 tot 2013

Tags: 

Export pears South Africa
  • De perenoogst in Zuid Afrika is redelijk stabiel geweest in het afgelopen decennium maar de laatste jaren is er wel sprake van een bescheiden groei. 
  • In het afgelopen jaar heeft de export een omvang van gehad van ca. 180.000 ton, vrijwel evenveel als in 2011 maar wat minder dan in 2010. Evenals bij appels is de trend duidelijk zichtbaar dat de afzet naar EU-landen daalt en die naar de rest van de wereld groeit. 
  • Nederland is veruit de belangrijkste afnemer van Zuid Afrikaanse peren met in 2012 een hoeveelheid van ruim 50.000 ton. Dat was wel belangrijk minder dan daarvoor; 2011 60.000 ton.
  •  Na Nederland maar wel op afstand volgt het Verenigd Koninkrijk. De afzet van Zuid Afrikaanse appels in het VK is in 2012 weer verder gedaald.
  • Rusland is Zuid Afrikaas derde afnemer. Na een snelle groei van de afzet naar dat land liep de import daarna weer terug maar in 2012 was er weer sprake van een herstel.
  • De Verenigde Arabische Emiraten zijn de vierde afnemer en een echte groeimarkt met inmiddels een import uit Zuid Afrika van meer dan 10.000 ton.
  • Volgens de Zuid Afrikaanse exportstatistiek is de (rechtstreekse) export naar Duitsland niet groot maar de Duitse importstatistiek geeft aan dat het om substantiële hoeveelheden gaat, In 2012 is het wel belangrijk minder geweest nl. 16.000 ton tegen nog meer dan 30.000 ton in 2008. Het gaat hierbij om fruit dat via andere havens in andere EU-landen (Nederland) uiteindelijk in Duitsland terecht is gekomen.
Order this survey
Send us your name and e-mail address. We will contact you about the specifics.
Downloads