Analysis of production and trade world wide

fruit

Wereldhandel vers fruit groeit maar door, elk jaar met 4%

Category: 

Countries: 

Period: 

2005 tot 2014

Tags: 

Development worldwide trade fresh fruit
  • De internationale handel in vers fruit laat een gestage groei zien. Jaarlijks gaat het nu om bijna 80 miljoen ton met een waarde van 73 miljard dollar.
  • De afgelopen tien jaar is wereldhandel in vers fruit vrij gelijkmatig met gemiddeld 4% per jaar gegroeid.
  • De groei van de internationale fruithandel is daarmee veel groter dan de groei van de wereldbevolking. Die is namelijk rond de 1% per jaar wat overigens wel betekent elk jaar 80 miljoen mensen meer die allemaal gevoed moeten worden.
  • In 2004 had de wereldhandel in vers fruit nog een omvang van 55 miljoen ton en via 65 miljoen in 2009 ging het in 2014 om 78 miljoen ton.
  • De waarde nam in diezelfde periode toe van 32 naar 73 miljard dollar (55 miljard euro). Gemiddeld nam de waarde in de afgelopen tien jaar met 8% toe. De gemiddelde exportprijs van een ton fruit ging van nog geen 600 dollar in 2004 naar meer dan 900 dollar in 2014.
  • Naar regio gezien zijn de gezamenlijke EU landen de belangrijkste met van bijna 22 miljoen ton vers fruit in 2014.
  • Hiervan bestaat 80% uit onderlinge handel tussen de EU landen. Daarmee is de intra EU- handel de belangrijkste “handelsstroom”.
  • Het belang van deze handelsstroom neemt wel geleidelijk af, van 26% in 2004, via 24% in 2009 naar 22% in 2014.
  • Spanje is, als het om afzonderlijk landen gaat, de grootste fruitexporteur. Vorig jaar exporteerde Spanje 7,23 miljoen ton. De laatste vijf jaar groeide de Spaanse export iets sterker dan de totale wereldhandel
  • De nummers twee en drie zijn resp. Ecuador (6,14 miljoen ton, vrijwel uitsluitend bananen) en Costa Rica (5,00 miljoen ton, vooral bananen en ananas). 
Downloads
Download a sample.

PDF: