Analysis of production and trade world wide

fruit

Sluitkool: Stabiele teelt

sluitkoolteelt in Nederland stabiel; wel steeds minder bedrijven
  • Sluitkool is te bestemplen als een redelijk stabiele teelt in Nederland.
  • Het areaal schommelt wel maar niet heel sterk. Vanaf 2000  werd er telkens 2.600 a 2.700 ha sluitkool geteeld; in 2008 was het topjaar met meer dan 3000 ha.
  • Het gaat vooral om witte kool met dit seizoen een areaal van 1.640 ha, gevologd door rodekool met 570 ha en spitskool met 340 ha.
  • Het aantal bedrijven met sluitkool neemt vanaf 2000 gestaag af van 900 tot 490 bedrijven dit seizoen; de gemiddelde bedrijfsomvang nam toe van 2,8 naar 5,3 ha.

 

Context

Tags: