Analysis of production and trade world wide

fruit

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Fruit & Vegetable Facts heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. Fruit & Vegetable Facts is, behoudens opzet of grove schuld van Fruit & Vegetable Facts, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Fruit & Vegetable Facts is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

 

Gebruik gegevens

In overleg met Fruit & Vegetable Facts is het toegestaan informatie van de website over te nemen.