Analysis of production and trade world wide

fruit

EU import verse groenten en fruit in 2019 per saldo stabiel

Countries: 

Period: 

2020 tot 2021

Tags: 

EU import fresh fruit and vegetables in 2019
  • De EU is wereldwijd met afstand de belangrijkste markt als het gaat om de import en export van verse groenten en fruit.
  • De EU landen importeerden gezamenlijk in 2019 ca. 48,5 miljoen ton verse groenten en fruit met een waarde van 52 miljard euro.
  • Dat was vrijwel evenveel als in 2018.
  • In het zojuist afgelopen decennium nam de import van alle EU landen tezamen met 20% ofwel met 8,5 miljoen ton toe.