Analysis of production and trade world wide

fruit

Durian: Nauwelijks handel buiten Azie

Durian: Exportering countries 2011
  • Durian (of Doerian) is een een product dat weinig internationaal verhandeld wordt. In totaal gaat het om ca. 500.000 ton met een exportwaarde van 270 miljoen dollar.
  • De handel die er is blijft voor het overgrote del beperkt tot Aziatische landen.
  • Thailand is veruit de grootste exporteur op afstand gevolgd door Malaysia en heel ver daarachter volge de anderen.
  • China is een belangrijke afnemer van verse durians, veelal loopt deze handel via Hong Kong. Indonesie, Singapore en de USA zijn op grote afstand de volgende en dan heel ver daarchter volgt Nederland.
  • Nederland importeert jaarlijks tuseen de 500 en 1000 ton waarvan de helft bestemd voor re-export.
  • Via deze link is veel info over Durians beschikbaar.

Meer (cijfermatige) info via jankeesboon15@gmail.com of +316 54 687 684

Context

Tags: