Analysis of production and trade world wide

fruit

Asperges: Nederland teelt en handelsland

Category: 

Countries: 

Period: 

2000 tot 2012

Tags: 

Netherlands asparagus acreage and companies
  • In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. 
  • Volgens KCB gegevens werd er in 2012 ruim 2.500 ton Nederlands product uitgevoerd. Dat is 16% van de totale productie. In de loop van de jaren is het aandeel van de (officiële) export in de productie gestaag gedaald.
  • Naast het Nederlands product wordt er door Nederlandse handelaren flink gehandeld in buitenlands product waarbij het gaat om zowel witte als groene asperges. Eurostat cijfers geven een import in 2012 van ruim 15.000 ton en een export van 17.500 ton. De export is nog nooit zo groot geweest als in 2012. De import is in het verleden wel eens groter geweest.
  • Bij de import gaat het voor het overgrote deel (85%) om groene asperges uit Peru. Mexico is op grote afstand de tweede leverancier.
  • Van de export van asperges incl. re-export is Duitsland de belangrijkste afnemer. Vorig jaar ging het zelfs om de helft van de totale export
Downloads