Analysis of production and trade world wide

fruit

Export appelen en peren uit Zuid Afrika groeit gestaag

Category: 

Countries: 

Period: 

2010 tot 2018

Tags: 

South Africa export apples by month
  • De Zuid Afrikaanse export van appels en peren groeit. In 2017 is er 560.000 ton aan appels en ruim 260.000 ton peren uitgevoerd.
  • Tot het afgelopen seizoen ( september 2016 – augustus 2017) is het areaal van zowel appelen als peren in Zuid Afrika steeds (licht) gegroeid.
  • Zowel van appelen als van peren is de export op langere termijn gegroeid. De export naar de EU landen groeit ook maar het belang van de EU neemt wel af. 
  • Golden Delicious is in Zuid Afrika nog steeds het belangrijkste ras. Van het totale areaal beslaat dat van Golden ongeveer een kwart