Analysis of production and trade world wide

fruit

WERELDHANDEL IN EXOTEN GROEIT NOG STEEDS

Factsheet exoticfruit
  • De handel in exoten neemt nog elk jaar toe. Op wereldschaal wordt er jaarlijks ruim 6 miljoen ton internationaal verhandeld met een waarde van bijna 7 miljard dollar. 
  • Een groot deel van de handel vindt plaats tussen landen in een tweetal regio’s. In Azië is Thailand een grote exporteur en verder zijn ook India, en in mindere mate is ook Pakistan  van belang. Deze landen exporteren vooral veel naar China (direct en via Hong Kong) en verder ook naar Vietnam en Indonesië.
  • In het Amerika (Noord, Midden en Zuid samen) is Mexico de grote leverancier met Peru en Brazilië op gepaste afstand als de nummers twee en drie. De afzetmarkt in deze regio is vanzelfsprekend de Verenigde Staten met ver daarachter Canada.
  • Nederland speelt een belangrijke rol in Europa. Dit jaar (2013) zal er rond de 310.000 ton exoten ingevoerd worden waarvan vervolgens een kleine 270.000 ton naar landen in vooral Europa uitgevoerd wordt. De waarde van de Nederlandse import van exoten zal dit jaar ruime een half miljard euro bedragen en de exportwaarde zal op een kleine half miljard euro uitkomen.
  • Het belang van de EU en daaraan gekoppeld Nederland in de wereldhandel neemt gestaag af. In 2008 was het aandeel van de EU landen in waarde gezien nog 40%. Vorig jaar was dat nog 28%. In hoeveelheid gezien was dat resp. 24 en 18%.