Analysis of production and trade world wide

fruit

fruit

World export fresh fruit

  • wereldwijd gezien werd er in 2011 voor een bedrag van 60 miljard dollar aan vers fruit internationaal verhandeld; in 2000 was dat nog ruim 20 miljard dollar (geen rekening gehouden met inflatie!)
  • In hoeveelheid gezien ging het in 2011 om 70 miljoen ton tegen ruim 40 miljoen ton in 2000
  • Nederland is in waarde gezien ’s wereld vierde (re)exporteur van vers fruit met een waarde van inmiddels 3,8 miljard dollar

Pagina's

Subscribe to RSS - fruit